JavaScript is disabled. Please enable to continue!
Danmark - Dansk

Meddelelse om cookies

Tak fordi du besøger vores websted.

1. Oplysninger om dataansvarlig

Den dataansvarlige for alle oplysninger, der er opnået ved brug af førstepartscookies på dette websted (i det følgende benævnt "dataansvarlig" eller "Eurofins" eller "vi") er en juridisk enhed tilknyttet Eurofins, hvis webside du besøger (se venligst til "kontaktafsnittet" for detaljer. Den fulde liste over juridiske enheder, der er tilknyttet Eurofins, med kontaktoplysninger er tilgængelig på følgende link: https://www.eurofins.com/contact-us/group-directory-pdf

Denne cookiemeddelelse fastlægger grundlaget for, hvornår alle data, Eurofins indsamler om dig gennem sporingsteknologier som cookies, web-beacons eller pixels, vil blive behandlet af Eurofins og giver dig oplysninger om disse sporingsteknologier og især om cookies. Disse oplysninger har til formål at give dig en bedre forståelse af, hvad cookies er, og den rolle, de spiller i dit besøg på vores websted. Europæisk lovgivning kræver, at alle websteder, der bruger cookies, sikrer, at du er velinformeret om dette, og at du giver din udtrykkelige tilladelse til at indsamle og gemme oplysninger, der indsamles ved brug af cookies.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne cookiemeddelelse, hvis du ønsker at indgive en anmodning i forhold til dine personlige oplysninger eller kontakte den respektive databeskyttelsesofficer for en juridisk enhed, der har kontrol over dine oplysninger (for Eurofins juridiske enheder, der har udpeget data Protection Officer som påkrævet i henhold til de respektive databeskyttelseslove), bedes du kontakte os via vores dedikerede kontaktpunkt: cookies@eurofins.com

2. Hvilke oplysninger indsamler Eurofins om mig?

Eurofins kan indhente oplysninger om dig, når du bruger dette websted.

De oplysningerne, vi indsamler om dig, omfatter:

 • din identitet (f.eks. internetprotokoladresse),
 • enhedshændelsesoplysninger, f.eks. browsertype, browsersprog, dato og klokkeslæt for din anmodning og henvisningens URL,
 • dine præferencer såsom sprogindstillinger, webstedsmeddelelser eller advarsler,
 • din placering,
 • hvilket indhold, du ser, eller sider, du besøger,
 • søgninger, du foretager ved hjælp af vores webstedssøgning.

3. Hvordan indsamler Eurofins oplysninger om mig?

3.1 Hvordan kontrollerer man cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du ønsker. Du kan slette alle cookies, der allerede findes på din computer, og du kan indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive placeret. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis manuelt justere nogle præferencer, hver gang du besøger et websted, og visse tjenester og funktioner fungerer muligvis ikke.

For flere generelle oplysninger om cookies, web-beacons, pixels eller andre lignende teknologier og hvordan du deaktiverer dem via din browser, kan du besøge https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

Du kan nemt acceptere eller afvise hver af de pågældende cookies, web-beacons eller pixels på dette websted ved at justere dine præferencer på det relevante link på hver af Eurofins websider med titlen .

3.2 Vi indsamler oplysninger om dig via parametersporing

Vi bruger desuden scripts og komponenter (f.eks. JavaScript-kode), der bruges til at generere websider og automatisere computerprocesser. Du kan deaktivere scripts, f.eks. JavaScript, via din browser (se dine browserindstillinger).

Vi kan også bruge ETag, som er et HTTP-protokoloverskriftsfelt, der hovedsageligt bruges til at validere webcaches og muliggøre mere effektiv browsing. Det er også blevet brugt til cookielignende formål.

3.3 Vi indsamler oplysninger om dig via tredjeparter

Vi bruger Google Analytics' tredjepartspublikumsdata som alder, køn og interesser til at arbejde med virksomheder, der indsamler oplysninger om dine onlineaktiviteter for at levere reklame målrettet til dine interesser og præferencer. For eksempel kan du se visse annoncer på dette websted eller på et andet websted, fordi vi indgår aftaler med Google og andre lignende virksomheder for at målrette mod vores annoncer baseret på oplysninger, vi eller de har indsamlet, herunder oplysninger, der er indsamlet på automatiske måder (såsom cookies og web beacons). Disse virksomheder bruger også automatiserede teknologier til at indsamle oplysninger, når du klikker på vores annoncer, hvilket hjælper med at spore og administrere effektiviteten af vores marketingindsats.

Du kan tilvælge eller fravælge den automatiske indsamling af oplysninger fra tredjepartsannoncenetværk med det formål at levere annoncer, der er skræddersyet til dine interesser, ved at besøge forbrugernes fravalgsside for selvregulerende principper for onlineadfærdsbaseret annoncering på http://www.aboutads.info/choices/ og redigere eller fravælge i dine indstillinger for dine Google Displaynetværksannoncer på http://www.google.com/ads/preferences/. Fordi disse fravalgs- og indstillingskontrolsider er specifikke for den enkelte browser, der bruges til at besøge den, og fordi siden ikke drives af Eurofins, er vi ikke i stand til at udføre tilvalgene eller fravalgene på dine vegne.

4. Hvilken/hvilke behandlingsgrundlag benytter I til at behandle mine personlige oplysninger?

For at kunne bruge cookies og behandle dine data, der er indsamlet ved hjælp af cookies, skal vi bruge dit samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at justere dine præferencer på det relevante link på hver af Eurofins websider med titlen .

5. Hvem overføres mine personlige oplysninger til?

Dine personlige data kan blive overført til ethvert af Eurofins' datterselskaber (som kan ses på https://www.eurofins.com/). Vi sælger eller videregiver ikke på anden måde personlige oplysninger om vores webstedsbesøg til tredjeparter undtagen som beskrevet nedenfor:

 • til betroede virksomheder eller personer til at behandle dine personlige oplysninger for os, baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse,
 • til tjenesteudbydere, vi har beholdt til at udføre tjenester på vores vegne,
 • til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Eurofins, hvis vi har en god grund til at tro, at adgang, brug, bevarelse eller videregivelse af oplysningerne med rimelighed er nødvendig for at:
  • udføre og håndhæve kontraktvilkår,
  • opfylde enhver gældende lov, forskrift, juridisk proces eller håndhævelig offentlig anmodning,
  • opdage, forhindre eller på anden måde håndtere svig, sikkerhed eller tekniske spørgsmål,
  • beskytte mod skade på rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Eurofins, vores brugere eller offentligheden efter krav eller tilladelse ved lov,
 • til tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder, hvis vi i god tro mener, at vi er lovpligtige til at videregive dem i forbindelse med afsløring af kriminalitet, opkrævning af skatter eller afgifter for at overholde enhver gældende lov eller bekendtgørelse fra en domstol i kompetent jurisdiktion eller i forbindelse med retssager,
 • til tredjemand som led i en fusion, erhvervelse eller konkurs, i tilfælde af at vi sælger eller overfører hele eller en del af vores forretning eller aktiver (herunder gennem konkurs).

6. Vil mine oplysninger blive overført uden for EU?

Dine personoplysninger kan blive overført uden for EU, hvis en af modtagerne ovenfor er placeret uden for EU og kun til lande, for hvilke:

7. Hvilke rettigheder har jeg over mine personlige data?

Du har ret til at bede om:

 • adgang til dine data,
 • rettelse af dine data,
 • begrænsning af behandlingen af dine data,
 • til enhver tid at trække dit samtykke tilbage som forklaret ovenfor,
 • slette dine data.

Du kan indsende relevant anmodning i denne henseende via vores dedikerede kontaktpunkt, der er nævnt i denne cookiemeddelelse. Du har også ret til at klage til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed, hvis disse rettigheder ikke overholdes. En oversigt over de nationale databeskyttelsesmyndigheder er tilgængelig på følgende link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8. Links til andre websteder

Vi leverer links til andre websteder for at yde bekvemmelighed og information. Hvis du følger sådanne links, gælder denne cookiemeddelelse ikke længere. Disse websteder har muligvis deres egen fortrolighedserklæring eller politikker på plads, som vi anbefaler dig at gennemgå, hvis du besøger et linket websted. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på linkede websteder eller anvendelse af dem.

9. Ændringer i denne cookiemeddelelse

Vi erkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar, så vi vil løbende revidere denne cookiemeddelelse. Vi vil altid opdatere denne cookiemeddelelse på vores websted, så prøv at læse eller udskrive den, når du besøger webstedet (referencenummerreferencen findes øverst til højre i denne cookiemeddelelse).