JavaScript is disabled. Please enable to continue!
Nederland - Nederlands

Cookieverklaring

Dank u voor uw bezoek aan onze website.

1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De beheerder van uw informatie die is verkregen door het gebruik van eigen cookies op deze website (hierna te noemen de “verwerkingsverantwoordelijke” of “Eurofins” of “wij”) is de juridische entiteit van Eurofins welke webpagina u bezoekt (ga naar het "contactgedeelte" voor details. De volledige lijst van juridische entiteiten van Eurofins met contactgegevens is beschikbaar via de volgende link: https://www.eurofins.com/contact-us/group-directory-pdf/

Deze Cookieverklaring vormt de basis waarop alle gegevens die Eurofins over u verzamelt via trackingtechnologieën zoals cookies, webbakens of pixels, door Eurofins worden verwerkt en geeft u informatie over deze trackingtechnologieën en in het bijzonder over cookies. Deze informatie is bedoeld om u een beter inzicht te geven in wat cookies zijn en welke rol ze spelen bij uw bezoek aan onze website. De Europese wetgeving vereist dat alle sites die cookies gebruiken ervoor zorgen dat u hier goed over geïnformeerd bent en dat u uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verzamelen en opslaan van informatie die door het gebruik van cookies wordt verzameld.

Als u vragen heeft over deze Cookieverklaring, als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens of contact wilt opnemen met de respectieve Gegevensbeschermingfunctiionaris van de juridische entiteit die de controle heeft over uw informatie (voor de juridische entiteiten van Eurofins die de Gegevensbeschermingsfunctionaris hebben aangesteld zoals vereist onder de respectieve wetten inzake gegevensbescherming), neem dan contact met ons op via ons speciale contactpunt:

cookies@eurofins.com

2. Welke informatie verzamelt Eurofins over mij?

Eurofins kan informatie over u verkrijgen wanneer u deze website gebruikt.

De informatie die we over u verzamelen, omvat het volgende:

 • uw identiteit (zoals Internet Protocol-adres oftewel IP-adres);
 • apparaatgebeurtenisinformatie zoals browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL;
 • uw voorkeuren zoals taalinstellingen, websitemeldingen of waarschuwingen;
 • uw locatie;
 • welke inhoud u bekijkt of pagina's u bezoekt;
 • zoekvragen die u stelt met behulp van onze zoekfunctie op de site.

3. Hoe verzamelt Eurofins informatie over mij?

3.1 Hoe beheer ik cookies?

U kunt cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Voor meer algemene informatie over cookies, webbakens, pixels of andere vergelijkbare technologieën en hoe u deze via uw browser kunt uitschakelen, gaat u naar https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

U kunt eenvoudig elk van de cookies, webbakens of pixels op deze site accepteren of weigeren door uw voorkeuren aan te passen op de relevante link op elk van de Eurofins-webpagina's met de titel .

3.2 We verzamelen informatie over u via het volgen van parameters

We gebruiken ook scripts en componenten (zoals JavaScript-code) die worden gebruikt om webpagina's te genereren en om computerprocessen te automatiseren. U kunt de scripts, zoals JavaScript, uitschakelen via uw browser (zie de instellingen van uw browser).

We kunnen ook ETag gebruiken, een HTTP-protocolheaderveld dat voornamelijk wordt gebruikt om webcaches te valideren en efficiënter browsen mogelijk te maken. Het is ook gebruikt voor cookie-achtige doeleinden.

3.3 We verzamelen informatie over u via derden

We gebruiken doelgroepgegevens van derden van Google Analytics, zoals leeftijd, geslacht en interesses, om samen te werken met bedrijven die informatie verzamelen over uw online activiteiten om advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw interesses en voorkeuren. U kunt bijvoorbeeld bepaalde advertenties op deze website of op een andere website zien omdat we een contract hebben met Google en andere vergelijkbare bedrijven om onze advertenties in te zetten op basis van informatie die wij of zij hebben verzameld, inclusief informatie die is verzameld met geautomatiseerde middelen (zoals cookies en webbakens). Deze bedrijven gebruiken ook geautomatiseerde technologieën om informatie te verzamelen wanneer u op onze advertenties klikt, wat helpt bij het volgen en beheren van de effectiviteit van onze marketinginspanningen.

U kunt zich aanmelden voor of afmelden voor de geautomatiseerde verzameling van informatie door advertentienetwerken van derden met het doel advertenties te leveren die zijn afgestemd op uw interesses, door de afmeldingspagina voor consumenten voor de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties te bezoeken op http://www.aboutads.info/choices/ en u bewerkt of meld u af voor de voorkeuren van uw Google Display Netwerk-advertenties op http://www.google.com/ads/preferences/. Omdat die afmeldings- en voorkeursbeheerpagina's specifiek zijn voor de individuele browser die wordt gebruikt om deze te bezoeken, en omdat die pagina niet wordt beheerd door Eurofins, kunnen we het aanmelden en afmelden niet namens u uitvoeren.

4. Van welke verwerkingsgrond(en) bent u afhankelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Om cookies te gebruiken en uw gegevens te verwerken die zijn verzameld door het gebruik van cookies, zijn wij afhankelijk van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken door uw voorkeuren aan te passen op de relevante link op elk van de Eurofins-webpagina's met de titel .

5. Aan wie worden mijn persoonlijke gegevens overgedragen?

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan alle aan Eurofins gelieerde ondernemingen (die u kunt vinden op https://www.eurofins.com/). We verkopen of onthullen geen persoonlijke informatie over onze websitebezoekers aan derden, behalve zoals hieronder beschreven:

 • aan vertrouwde bedrijven of personen om uw persoonlijke informatie voor ons te verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensprivacy;
 • aan dienstverleners die we hebben ingehuurd om namens ons diensten te verlenen;
 • aan bedrijven, organisaties of individuen buiten Eurofins als we een goede reden hebben om aan te nemen dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om het volgende uit te voeren:
  • contractuele voorwaarden uitvoeren en afdwingen;
  • te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Eurofins, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet;
 • aan regelgevende of wetshandhavingsinstanties als we te goeder trouw van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn om deze bekend te maken in verband met het opsporen van misdaad, het innen van belastingen of heffingen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of bevel van een rechtbank van bevoegde jurisdictie, of in verband met juridische procedures;
 • aan derden als onderdeel van een fusie, overname of faillissement, in het geval dat we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief door faillissement).

6. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie overgedragen?

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden overgedragen als een van de hierboven vermelde ontvangers zich buiten de EU bevindt en alleen naar landen waar:

7. Welke rechten heb ik inzake mijn persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten:

 • toegang tot uw gegevens;
 • rectificatie van uw gegevens;
 • beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • het op elk moment intrekken van uw toestemming zoals hierboven uitgelegd;
 • het wissen van uw gegevens.

U kunt in dit verband een relevant verzoek indienen via ons speciale contactpunt dat in deze Cookieverklaring wordt vermeld. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit als deze rechten niet worden nageleefd. De volgende link geeft een overzicht van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8. Links naar andere sites

We provide links to other websites for your convenience and information. If you follow such links, this Cookie Notice will no longer apply. These websites may have their own privacy notice or policies in place, which we recommend you review if you visit any linked websites. We are not responsible for the content of linked websites or their use.

9. Wijzigingen in deze Cookieverklaring

We erkennen dat transparantie een voortdurende verantwoordelijkheid is, dus we zullen deze Cookieverklaring regelmatig herzien. We zullen deze Cookieverklaring op onze website altijd bijwerken, dus probeer deze te lezen of af te drukken wanneer u de website bezoekt (de revisienummerreferentie vindt u rechtsboven in deze Cookieverklaring).