JavaScript is disabled. Please enable to continue!
Polska - Polski

Informacja o plikach cookie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

1. Informacje o administratorze

Administratorem wszelkich informacji uzyskanych za pomocą własnych plików cookie na tej stronie internetowej (zwanym dalej „administratorem” lub „Eurofins” lub „my”) jest podmiot prawny przedsiębiorstwa Eurofins, którego stronę internetową odwiedzasz (aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do sekcji „Kontakt”). Pełna lista podmiotów prawnych Eurofins wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.eurofins.com/contact-us/group-directory-pdf/

Niniejsza Informacja dotycząca plików cookie określa podstawę przetwarzania przez Eurofins wszystkich danych, które Eurofins gromadzi o Tobie za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, sygnalizatory sieci lub piksele, i dostarcza informacji o tych technologiach śledzenia, a zwłaszcza o plikach cookie. Informacje te mają na celu umożliwienie lepszego zrozumienia, czym są pliki cookie i jaką rolę one odgrywają podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Ustawodawstwo europejskie wymaga, aby wszystkie strony internetowe korzystające z plików cookie dobrze o tym informowały i umożliwiały wyrażenie wyraźnej zgody na zbieranie i przechowywanie informacji gromadzonych za pomocą plików cookie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do niniejszej Informacji dotyczącej plików cookie lub jeśli chcesz złożyć wniosek w związku z Twoimi danymi osobowymi, lub skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych podmiotu prawnego, który kontroluje Twoje dane (w przypadku podmiotów prawnych Eurofins, które wyznaczyły inspektora ochrony danych zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych), prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego dedykowanego punktu kontaktowego: cookies@eurofins.com

2. Jakie informacje zbiera o mnie Eurofins?

Eurofins może uzyskać informacje na temat użytkownika podczas korzystania z tej strony internetowej.

Informacje, które zbieramy o Tobie, obejmują:

 • Twoją tożsamość (np. adres protokołu internetowego);
 • informacje o danych urządzenia, takie jak typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz odsyłający adres URL;
 • Twoje preferencje, takie jak ustawienia języka, powiadomienia na stronie lub alerty;
 • Twoją lokalizację;
 • jakie treści przeglądasz lub odwiedzane strony;
 • zapytania dotyczące wyszukiwania, które zadajesz za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej na naszej stronie.

3. W jaki sposób Eurofins zbiera informacje o mnie?

3.1 Jak kontrolować pliki cookie?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie, zgodnie ze swoim życzeniem. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Twoim komputerze. Ponadto większość przeglądarek posiada ustawienia uniemożliwiające ich umieszczenie. W takim przypadku konieczne może okazać się dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie (część opcji i usług może być niedostępna).

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje dotyczące plików cookie, sygnalizatorach sieci, pikselach lub innych podobnych technologiach oraz o tym, jak je wyłączyć za pomocą przeglądarki, odwiedź stronę https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

Możesz łatwo zaakceptować lub odrzucić każdy z plików cookie, sygnalizatorów sieci lub pikseli na tej stronie, dostosowując swoje preferencje za pomocą odpowiedniego linku zatytułowanego podanego na każdej ze stron internetowych przedsiębiorstwa Eurofins.

3.2 Zbieramy informacje o Tobie za pomocą śledzenia parametrów

Używamy również skryptów i komponentów (takich jak np. kod JavaScript) służących do generowania stron internetowych oraz do automatyzacji procesów komputerowych. Możesz wyłączyć skrypty, takie jak JavaScript, za pośrednictwem swojej przeglądarki (patrz ustawienia przeglądarki).

Możemy również wykorzystywać ETag, który jest polem nagłówka protokołu HTTP, używanym głównie do walidacji pamięci podręcznych sieci i umożliwienia bardziej wydajnego przeglądania. Jest on również wykorzystywany do celów podobnych jak w przypadku plików cookie.

3.3 Zbieramy informacje o Tobie za pośrednictwem podmiotów trzecich

Korzystamy z danych odbiorców zewnętrznych Google Analytics, takich jak wiek, płeć i zainteresowania, do współpracy z przedsiębiorstwami, które zbierają informacje o Twoich działaniach online w celu dostarczania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Na przykład możesz zobaczyć określone reklamy na tej lub innej stronie internetowej, ponieważ współpracujemy z Google i innymi podobnymi firmami w celu kierowania naszych reklam na podstawie informacji zebranych przez nas lub przez nie, w tym informacji, które zostały zebrane za pomocą środków automatycznych (takich jak pliki cookie i sygnalizatory sieci). Przedsiębiorstwa te wykorzystują również zautomatyzowane technologie do zbierania informacji po kliknięciu naszych reklam, co pomaga śledzić i zarządzać skutecznością naszych działań marketingowych.

Możesz wyrazić zgodę lub zrezygnować z automatycznego zbierania informacji przez zewnętrzne sieci reklamowe w celu dostarczania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, odwiedzając stronę rezygnacji konsumenta z Samoregulacyjnych Zasad Internetowej Reklamy Behawioralnej pod adresem http://www.aboutads.info/choices/ i edytować lub zrezygnować z preferencji dotyczących reklam w sieci reklamowej Google Display Network pod adresem http://www.google.com/ads/preferences/. Ponieważ te strony rezygnacji z preferencji są specyficzne dla konkretnej przeglądarki używanej do jej odwiedzenia i ze względu na to, że ta strona nie jest obsługiwana przez Eurofins, nie jesteśmy w stanie dokonać rezygnacji w Twoim imieniu.

4. Na jakich podstawach przetwarzania danych osobowych przetwarzane są moje dane?

Aby korzystać z plików cookie i przetwarzać Twoje dane zebrane za ich pomocą, opieramy się na Twojej zgodzie. Możesz wycofać swoją zgodę w całości lub w części w dowolnym momencie, dostosowując swoje preferencje za pomocą odpowiedniego linku dostosowując swoje preferencje za pomocą odpowiedniego linku zatytułowanego podanego na każdej ze stron internetowych przedsiębiorstwa Eurofins.

5. Komu zostaną przekazane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do dowolnych podmiotów stowarzyszonych z Eurofins (można je znaleźć na stronie https://www.eurofins.com/). Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej:

 • zaufanym firmom lub osobom w celu przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas, na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
 • usługodawcom, których zatrudniliśmy do świadczenia usług w naszym imieniu;
 • przedsiębiorstwom, organizacjom lub osobom spoza Eurofins, jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że dostęp, wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie informacji jest zasadnie konieczne do:
  • wykonywania i egzekwowania warunków umowy;
  • spełniania wszelkich stosownych przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub możliwych do wyegzekwowania wniosków rządowych;
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa przedsiębiorstwa Eurofins, użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa;
 • możemy przekazywać dane organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uznamy w dobrej wierze, że jesteśmy zobowiązani przez prawo do ujawnienia danych w związku z wykryciem przestępstwa, poborem podatków lub ceł, w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub nakazu sądu właściwej jurysdykcji, lub w związku z postępowaniem sądowym;
 • możemy przekazywać dane osobom trzecim w ramach fuzji, przejęcia lub upadłości, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości, lub części naszej działalności, lub aktywów (w tym w wyniku upadłości).

6. Czy moje dane będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium UE w przypadku, gdy jeden z wyżej wymienionych odbiorców znajduje się poza UE i tylko do krajów:

7. Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do moich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, jak wyjaśniono powyżej;
 • usunięcia danych.

Możesz złożyć odpowiednie żądanie w tym zakresie za pośrednictwem naszego dedykowanego punktu kontaktowego, o którym mowa w niniejszej Informacji dotyczącej plików cookie. Masz również prawo złożyć skargę do odpowiedniego krajowego organu ochrony danych osobowych w przypadku nieprzestrzegania tych praw. Przegląd krajowych organów ochrony danych osobowych jest dostępny pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8. Linki do innych stron

Podajemy linki do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. W przypadku skorzystania z takich linków niniejsza Informacja dotycząca plików cookie przestanie obowiązywać. Strony te mogą mieć własne informacje lub zasady dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznanie się w przypadku odwiedzania tych stron internetowych, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki, ani za ich wykorzystanie.

9. Zmiany w niniejszej Informacji dotyczącej plików cookie

Zdajemy sobie sprawę, że przejrzystość jest stałą odpowiedzialnością, dlatego będziemy regularnie dokonywać przeglądu niniejszej Informacji dotyczącej plików cookie. Informacje dotyczące plików cookie są zawsze aktualizowane na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o ich przeczytanie lub wydrukowanie podczas odwiedzania strony internetowej (numer obecnej wersji znajduje się w prawym górnym rogu niniejszej Informacji dotyczącej plików cookie).