JavaScript is disabled. Please enable to continue!
Sverige - Svenska

Cookiemeddelande

Tack för att du besöker vår hemsida.

1. Information om registeransvarig

Den registeransvarige för all information som erhållits genom användning av förstapartscookies på denna webbplats (nedan kallad ”registeransvarig” eller ”Eurofins” eller ”vi”) är Eurofins juridiska enhet vars webbplats du besöker (gå till ”kontaktavsnittet” för mer information. Den fullständiga listan över Eurofins juridiska personer med kontaktuppgifter finns tillgänglig på följande länk: https://www.eurofins.com/contact-us/group-directory-pdf/

Detta cookiemeddelande anger grunden för vilken all information som Eurofins samlar in om dig genom spårningsteknik som cookies, webb-beacons eller pixlar, kommer att behandlas av Eurofins och ger dig information om dessa spårningstekniker, särskilt om cookies. Denna information är avsedd att ge dig en bättre förståelse för vad cookies är och vilken roll de spelar i ditt besök på vår webbplats. Europeisk lagstiftning kräver att alla webbplatser som använder cookies säkerställer att du är välinformerad om detta och att du ger ditt uttryckliga tillstånd att samla in och lagra information som samlas in genom användning av cookies.

Om du har några frågor om detta cookiemeddelande, om du vill lämna in en begäran avseende dina personuppgifter eller kontakta respektive dataskyddsombud för den juridiska enhet som har kontroll över din information (för Eurofins juridiska enheter som har utsett dataskyddsombud i enlighet med det som krävs enligt respektive dataskyddslagar) ber vi dig kontakta oss via vår dedikerade kontaktpunkt:

cookies@eurofins.com

2. Vilken information samlar Eurofins in om mig?

Eurofins kan erhålla information om dig när du använder denna webbplats.

Informationen vi samlar in om dig inkluderar:

 • din identitet (t.ex. IP-adress);
 • enhetshändelseinformation såsom webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisnings-URL;
 • dina inställningar som språkinställningar, webbplatsaviseringar eller varningar;
 • din plats;
 • vilket innehåll du tittar på eller sidor du besöker;
 • sökfrågor du gör med vår webbplatssökning.

3. Hur samlar Eurofins in information om mig?

3.1 Hur kontrollerar vi cookies?

Du kan kontrollera och/eller radera cookies som du vill. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

För mer allmän information om cookies, webb-beacons, pixlar eller annan liknande teknik och hur du inaktiverar dem via din webbläsare kan du besöka https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

Du kan enkelt acceptera eller avvisa alla cookies, webb-beacons eller pixlar på den här webbplatsen genom att justera dina inställningar på den relevanta länken som finns på var och en av Eurofins webbsidor med titeln .

3.2 Vi samlar in information om dig via parameterspårning

Vi använder även skript och komponenter (t.ex. JavaScript-kod) som används för att skapa webbsidor och automatisera datorprocesser. Du kan inaktivera skripten, till exempel JavaScript, via din webbläsare (se webbläsarens inställningar).

Vi kan även använda ETag, som är ett HTTP-protokollhuvudfält som huvudsakligen används för att validera webbcacher och möjliggöra mer effektiv surfning. Det har även använts för cookie-liknande ändamål.

3.3 Vi samlar in information om dig via tredje part

Vi använder Google Analytics tredjepartsmålgruppsdata som ålder, kön och intressen för att arbeta med företag som samlar in information om dina onlineaktiviteter för att tillhandahålla reklam riktad efter dina intressen och preferenser. Till exempel kan du se vissa annonser på denna webbplats eller andra webbplatser eftersom vi avtalar med Google och andra liknande företag om att rikta våra annonser baserat på information som vi eller de har samlat in, inklusive information som samlats in på automatiserade sätt (som cookies och webb-beacons). Dessa företag använder även automatiserad teknik för att samla in information när du klickar på våra annonser, vilket hjälper till att spåra och hantera effektiviteten av våra marknadsföringsinsatser.

Du kan välja eller välja bort den automatiserade insamlingen av information från tredjepartsannonsnätverk i syfte att leverera annonser som är skräddarsydda för dina intressen, genom att besöka sidan ”Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising” på http://www.aboutads.info/choices/ och redigera eller välja bort dina annonspreferenser i Googles Display-nätverk på http://www.google.com/ads/preferences/. Eftersom dessa sidor för att välja bort och för preferenskontroll är specifika för den enskilda webbläsare som används för att besöka den, och eftersom den webbplatsen inte drivs av Eurofins, kan vi inte välja eller välja bort för din räkning.

4. Vilken eller vilka behandlingsgrunder förlitar ni er på för att behandla mina personuppgifter?

För att kunna använda cookies och behandla dina uppgifter som samlats in genom användning av cookies förlitar vi oss på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke helt eller delvis genom att justera dina preferenser på den relevanta länken som finns på var och en av Eurofins webbsidor med titeln .

5. Vem kommer mina personuppgifter att överföras till?

Dina personuppgifter kan överföras till alla Eurofins-dotterbolag (som finns på https://www.eurofins.com/). Vi säljer inte eller avslöjar på annat sätt inte personuppgifter om våra webbplatsbesökare till tredje part förutom enligt beskrivningen nedan:

 • till betrodda företag eller personer för att behandla dina personuppgifter åt oss, baserat på våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser;
 • till tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning;
 • till företag, organisationer eller individer utanför Eurofins om vi har en god anledning att tro att tillgång, användning, bevarande eller avslöjande av informationen är rimligen nödvändig för att:
  • exekvera och genomdriva avtalsvillkor;
  • uppfylla alla tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller verkställbara myndighetsbegäranden;
  • upptäcka, förebygga eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhetsfrågor eller tekniska problem;
  • skydda mot skador på rättigheter, egendom eller säkerhet för Eurofins, våra användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag;
 • till tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter om vi i god tro tror att vi enligt lag är skyldiga att avslöja uppgifter i samband med upptäckt av brott, uppbörd av skatter eller tullar, för att följa tillämplig lag eller förordning från en domstol i behörig jurisdiktion eller i samband med rättsliga förfaranden;
 • till tredje part som en del av en fusion, ett förvärv eller en konkurs, om vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs).

6. Kommer min information att överföras utanför Europeiska unionen?

Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför EU om en av mottagarna ovan befinner sig utanför EU och endast till länder för vilka:

7. Vilka rättigheter har jag över mina personuppgifter?

Du har rätten att begära:

 • åtkomst till dina uppgifter;
 • rättning av dina uppgifter;
 • begränsning av dina uppgifters behandling;
 • att när som helst återkalla ditt samtycke enligt ovan;
 • radering av dina uppgifter.

Du kan skicka relevant begäran i detta avseende genom vår dedikerade kontaktpunkt som nämns i detta cookiemeddelande. Du har även rätt att klaga till relevant nationell dataskyddsmyndighet om dessa rättigheter inte efterlevs. En översikt över de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande länk: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8. Länkar till andra webbplatser

Vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Om du följer sådana länkar gäller inte detta cookiemeddelande längre. Dessa webbplatser kan ha sina egna sekretessmeddelanden eller policyer som vi rekommenderar att du granskar om du besöker länkade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på länkade webbplatser eller deras användning.

9. Ändringar av detta cookiemeddelande

Vi är medvetna om att transparens är ett löpande ansvar så vi kommer regelbundet att granska detta cookiemeddelande. Vi kommer alltid att uppdatera detta cookiemeddelande på vår webbplats, så försök att läsa eller skriva ut det när du besöker webbplatsen (det refererade revisionsnumret finns högst upp till höger i detta cookiemeddelande).